Kompresorové oleje Petro-Canada

COMPRO* (32, 68)

COMPRO* jsou bezpopelnatá maziva speciálně vytvořená pro poskytování excelentního výkonu pístových a rotačních vzduchových kompresorů. Jsou doporučeny pro kompresory pracujících se vzduchem a netečnými plyny: Argon, Helium, Neon, Dusík, Oxid uhličitý, atd.. Jsou speciálně doporučeny pro přerušovaný provoz kompresorů až do teploty 90°C. U vzduchem chlazených šroubových kompresorů, kde je dosahováno vyšších pracovních teplot, nebo u kompresorů s nepřetržitým provozem použijte olej COMPRO* XL-S (32, 46, 68) s prodlouženou životností.


COMPRO* poskytuje vyšší rezistenci proti oxidačnímu
selhání, než ostatní minerální oleje. Silnější oxidační rezistence
znamená: bezproblémové operace, čistý systém bez kalů
a laků, nižší náklady a životnost maziva.

COMPRO* - vyšší oxidační stabilita, zamezuje houstnutí
oleje, to vede k lepší efektivitě kompresoru a nižší
energetické spotřebě.
Číslo celkové kyselosti (TAN) Karbonové úsady (Conradson %) Viskozita 40 °C (cSt) Viskozita 100 °C (cSt) Viskozitní index Bod vzplanutí (°C) Bod tuhnutí (°C)
COMPRO* 32 1.1 <0.1 36 5.7 97 215 -39
COMPRO* 68 1.1 <0.1 68 8.7 99 238 -30

COMPRO* XL-S (32, 46, 68, 100, 150)

COMPRO* XL-S je unikátní kompresorový olej, který je vytvořen převratnou technologií. Dosahuje vyššího výkonu než nejlepší syntetická maziva. Patentovaný základový olej HT Purity plus super výkonný balíček aditiv, který obsahuje patentovanou antioxidační složku zaručuje vyjímečnou životnost maziva a minimální tvorbu karbonových úsad a laků. Je doporučen pro vzduchové kompresory konstruované pro vysoké pracovní teploty na 85°C. Kompresor může pracovat nepřetržitě více než jeden rok (více než 8 000 hodin) - nejméně 4x delší životnost než dosahují kompresorová maziva na minerálním základovém oleji.

Číslo celkové kyselosti (TAN) Karbonové úsady (Conradson %) Viskozita 40 °C (cSt) Viskozita 100 °C (cSt) Viskozitní index Bod vzplanutí (°C) Bod tuhnutí (°C)
COMPRO* XL-S 32 0.06 <0.1 38 6.2 108 230 -36
COMPRO* XL-S 46 0.06 <0.1 47 7.0 107 246 -33
COMPRO* XL-S 68 0.06 <0.1 68 8.9 101 245 -30
COMPRO* XL-S 100 0.06 <0.1 102 11.4 97 260 -27
COMPRO* XL-S 150 0.06 <0.1 143 14.9 104 270 -24

COMPRO* XL-R

COMPRO* XL-R je speciálně vyvinuté mazivo pro jednostupňové a vícestupňové pístové kompresory pracující s vysokou teplotou výstupního vzduchu. Je vytvořen ze syntetického a HT hluboce hydrokrakovaného základového oleje, které odolávají vysokým teplotám. Prodlužuje životnost kompresorů, zajišťuje požární bezpečnost a ve srovnání s oleji na minerálním základovém oleji vysoce snižuje náklady na údržbu. Je doporučen pro použití ve válcích i v klikových skříních vzduchových kompresorů, snižuje vznik úsad, karbonů a laků na ventilech a intercooleru (mezistupňový chladič). Dosahuje delších nebo stejných servisních intervalů jako diesterová maziva, ale bez jakýchkoliv nepříjemných zápachů. Je plně kompatibilní se všemi mazivy na ropném nebo diesterovém základovém oleji, ale každá příměs v mazivu COMPRO* XL-R bude snižovat jeho plný výkon.

COMPRO* XL-S vykazuje minimální tvorbu karbonových úsad oproti ostatním syntetickým mazivům. Nižší tvorba úsad = zlepšená efektivita a ochrana kompresoru, nižší provozní a servisní náklady. (Maziva vystaveny teplotě 260 °C)

Číslo celkové kyselosti (TAN) Karbonové úsady (Conradson %) Viskozita 40 °C (cSt) Viskozita 100 °C (cSt) Viskozitní index Bod vzplanutí (°C) Bod tuhnutí (°C)
COMPRO* XL-R <0.1 0.01 63 8.0 91 236 -18

COMPRO* SYNTHETIC

COMPRO* SYNTHETIC je unikátní kompresorový olej, který posky-tuje maximální ochranu v extrémních podmínkách. Speciálně vytvořený pro rotační šroubové kompresory operující ve velmi vysokých a nízkých teplotách, nebo ve velmi náročných podmínkách kde je nutno předcházet riziku tvorby laků a karbonových úsad na součástech kompresoru. Poskytuje celoroční vynikající výkon po 8 000 hodin, bez servisních zásahů dokonce i v náročných operačních podmínkách.

COMPRO* SYNTHETIC oproti všem hydrokarbonovým mazivům nevytváří karbonové úsady a laky v kompresorech a jejich součástech. Proto poskytuje jedinečný plný výkon po 8 000 operačních hodin, při velmi vysoké teplotě výstupního vzduchu (105 °C).

Číslo celkové kyselosti (TAN) Karbonové úsady (Conradson %) Viskozita 40 °C (cSt) Viskozita 100 °C (cSt) Viskozitní index Bod vzplanutí (°C) Bod tuhnutí (°C)
COMPRO* SYNTHETIC <0.1 0.2 40.7 7.6 157 257 -51

Doporučené výměnné intervaly při max. teplotě výstupního vzduchu

Rotační šroubové kompresory Pístové kompresory Rotační lopatkové kompresory Radiální (odstředivé) kompresory
COMPRO* 2 000 hod
85 °C
500 hod
150 °C
500 hod
85 °C
16 000 hod
50 °C
COMPRO* XL-S 8 000 hod
85 °C
500 hod
150 °C
1 000 hod
85 °C
24 000 hod
85 °C
COMPRO* XL-R 2 000 hod
150 °C
500 hod
85 °C
COMPRO* SYNTHETIC 8 000 hod
105 °C

COMPRO* jsou doporučena pro kompresory od výrobců: ABAC, Allis Chalmers, Atlas-Copco, Ceccato, Champion Pacific, Chicago Pneumatic Tool, Compair Canada, Copper-Bressemer, Copper Industries, Cooper-Penjax, Davey Compressors, Dresser Industries, Elliot Company, Fuller Company, Gardner-Denver, GrimmerSchmidt, Ingersoll-Rand, Joy Manufacturing, Kaeser Compressors, Kellogg-American, Le Roi, M&D Pneumatics, MAHLE, Mark, Quincy Compressors, Schramm Inc., Sullair Compressors, Sundstrand Corp., Worthington Compressors.

COMPRESSOR OIL RP (268, 460)

COMPRESSOR OIL RP jsou kompresorové oleje určené pro mazání pístů kompresorů na stlačování přírodních plynů (Uhlovodíkových plynů) jako jsou: Metan, Acetylen, Etan, Propan, Butan, Koksárenský plyn, atd.. Speciální složení maziva zaručuje excelentní stabilitu při vysokých pracovních teplotách, velmi dobré mazání, ochranu před opotřebením a minimální tvorbu úsad. Vyšší viskozita u maziva RP 460 je speciálně určena pro použití ve vysokotlakých aplikacích.

Karbonové úsady (Conradson %) Viskozita 40 °C (cSt) Viskozita 100 °C (cSt) Viskozitní index Bod vzplanutí (°C) Bod tuhnutí (°C)
COMPRESSOR OIL RP 268 1.0 252 20.9 97 270 -18
COMPRESSOR OIL RP 460 1.1 405 28.6 98 280 -15

SPX 5000, 7000

SPX 5000, 7000 je unikátní produkt speciálně vytvořený pro mazání a chlazení pístových a šroubových kompresorů, pracujících s uhlovodíkovými plyny, jako jsou propan a přírodní plyny. Oproti minerálním olejům, je vytvořen jako polyglykolové syntetické mazivo, která má velmi nízkou rozpustnost maziva v plynech, což redukuje snižování viskozity a výborně zlepšuje separaci maziva od procesních plynů.

SPX 5000 je doporučen pro kompresy lehkých uhlovodíkových plynů, propanu a sladkých zemních plynů. Maže převody bez poškození žlutých kovů.

SPX 7000 je doporučen pro kompresy uhlovodíkových směsí obsahujících butan a další lehké uhlovodíkové plyny, kyselé páry atd. Pro mazání průmyslových ložisek a ozubení, které je vystaveno velkému zatížení a extrémním teplotám. Pro kompresy lehkých uhlovodíkových plynů, kde se očekává ředění <10 % wt. Je doporučeno mazivo PETRO-CANADA NGS 1000.

FZG stupeň zatížení Viskozita 40 °C (cSt) Viskozita 100 °C (cSt) Viskozitní index Bod vzplanutí (°C) Bod tuhnutí (°C)
SPX 5000 12 153 23.5 196 260 -33
SPX 7000 12 129 25.0 230 246 -42

NGS 1000 SYNTHETIC COMPRESSOR FLUID

NGS 1000 SYNTHETIC COMPRESSOR FLUID je speciálně složený kompresorový olej, vyrobený ze základového oleje na bázi PAO a HT minerálního oleje. Obsahuje zvláštní inhibitory koroze, lubricity, protipěnivostní přísady a nízkoteplotní depresory. Tento aditivní systém je kompatibilní s uhlovodíkovými plyny, jako je sulfan (sirovodík) H2S a také s nejlehčími uhlovodíkovými plyny jako je metan a etan. NGS 1000 je doporučený pro rozvodné šroubové kompresory plynovodů. Má vynikající výkon při velmi nízkých i vysokých teplotách a v přítomnosti nebezpečných chemických látek. Poskytuje skvělou ochranu proti korozi v suchých a kyselých podmínkách, kterým jsou vystaveny plynové kompesory.

Viskozita 40 °C (cSt) Viskozita 100 °C (cSt) Viskozitní index Bod vzplanutí (°C) Bod tuhnutí (°C)
NGS 1000 101 13.2 129 249 -43

COMPRESSOR CLEANER

COMPRESSOR CLEANER je syntetická kapalina vytvořená k účinnému rozpouštění laků a kalů, které se vytvářejí ve vzduchových kom-presorech. Může být také použit jako kompresorový olej až do 400 hodin. Je ideální výplachová kapalina pro starší silně zanesené vzduchové kompresory užívající minerální nebo diesterové kapaliny. Je doporučovaný při přechodu kompresoru na kompresorový olej PETRO-CANADA COMPRO XL-S z nekompatibilních kapalin jako jsou polyglykolové syntetické kapaliny.

Viskozita 40°C (cSt) Viskozita 100 °C (cSt) Bod vzplanutí (°C) Bod tuhnutí (°C)
COMPRESSOR CLEANER 43 5.9 230 -27


Novinky

BGpoint.cz - nový distribuční webový portál pro maloobchod

Měníme se, jsme větší a silnější a proto přecházíme z www.44k.cz na www.bgpoint.cz. Nový webový portál nabízí ve v...

více informací


Změna adresy provozovny

Vážení zákazníci, přestěhovali jsme se do nových prostor, pouhých 10 minut autem. Naleznete nás na nové adrese: U Expertu 134, 250 69 Klíčany.

více informací


archív aktualit


Kontaktní informace

I.O.B., spol. s. r. o.
U Expertu 134
250 69 Klíčany

Tel.: +420 724 534 716
E-mail: info@iob.cz

Zákaznická linka
Technické dotazy: +420 724 233 539
Pondělí – Pátek: 8:00 – 18:00
Maloobchod: +420 724 534 716
Pondělí – Pátek: 8:00 – 16:00

najděte si regionálního zástupce

kompletní kontaktní informace