Oleje pro chladicí kompresory Petro-Canada

PETRO-CANADA REFLO* 68A, 46A

PETRO-CANADA REFLO* 68A, 46A unikátní kapalina určená pro průmyslové chladící kompresory. Poskytuje vyjímečný výkon v chladicích systémech používajících čpavek (NH3). Zaručuje dlouhou životnost a nízkou spotřebu oleje. Má extrémně nízkou rozpustnost v čpavku a těkavost, což má za následek přibližně 80% snížení spotřeby oleje.

Je plně schváleno pro chladící systémy GRASSO, BITZER, YORK, VILTER, MYCOM, SABROE, SULLAIR, HOWDEN, CIMCO, A.P.V. BAKER, , FMek, Ilka Mafa Gram, ČKD.

REFLO 46A je doporučen pro užití v chladicích systémech MYCOM a BITZER.

REFLO 68A je schváleno pro chladicí systémy VILTER, MYCOM, SABROE, SULLAIR, HOWDEN, CIMCO, A.P.V. BAKER, GRASSO, BITZER, YORK, FMek, Ilka Mafa Gram, ČKD.

Srovnávací testy maziv pro chladicí čpavkové kompresory

Průběh testu

Srovnávací test byl proveden na dvou totožných, nových kompresorech GEA GRASSO. Maziva byla vystavena stejným podmínkám v nepřetržitém provozu po dobu 3000 operačních hodin, tlak v systému 13 barů, teplota na výparníků –10°C. Prvním testovaným mazivem je speciální mazivo pro chladící kompresory PETRO-CANADA REFLO* 68A. Druhé je ropné solventně (konvečně) rafinované mazivo předního světového výrobce. Po každých 1000 provozních hodinách byl odebrán vzorek maziv pro posouzení.

Výsledek testu

Po 3000 provozních hodinách vykazuje mazivo PETRO-CANADA REFLO* 68A minimální opotřebení a téměř nulové množství nečistot, pevných částic a kalů. (viz srovnávací obrázek vpravo). To ukazuje na extrémně dlouhou životnost, plný výkon maziva a maximální ochranu celého zařízení.

graf SOLUBILITY WITH AMONIA

REFLO* má velmi nízkou rozpustnost ve čpavku oproti solventně rafinovaným parafinickým a naftenickým mazivům (viz graf SOLUBILITY WITH AMONIA vpravo). Toto zvyšuje efektivitu celého systému a zabraňuje opotřebení součástí.

Extrémně dlouhá životnost maziva REFLO* prodlužuje výměnný interval (viz graf LUBRICANT STABILITY vlevo dole). REFLO* vykazuje silnou oxidační stabilitu, která zabraňuje selhání maziva v systémech, kde vzduch nebo kyslík znečisťuje systém.

REFLO* má velmi nízkou těkavost o proti solventně rafinovaným parafinckým a naftenickým mazivům (viz graf EVAPORATION LOSS vpravo dole), což snižuje spotřebu maziva o 80 %.

graf LUBRICANT STABILITY graf EVAPORATION LOSS

PETRO-CANADA REFLO* XL SYNTHETIC BLEND

PETRO-CANADA REFLO* XL SYNTHETIC BLEND semisyntetická kapalina pro chladící čpavkové (NH3) kompresory. Má několikanásobně delší životnost než konvečně rafinovaná maziva skupiny II (naftenické a parafinické), což velmi výrazně snižuje finační výdaje. Je speciálně navržena, aby byla plně kompatibilní se všemi těsnícími materiály (Neopren, Buna M, HSN). Obsahuje speciální látku, která renovuje těsnící materiály a předchází únikům. Je plně kompatibilní s parafinickými i naftenickými produkty. Určená pro provozní teploty do –45°C. Schválení pro použití v potravinářském průmyslu NSF H2.

Test oxidační stability

REFLO XL má ve srovnání s ostatními produkty skupiny II několikanásobně vyšší oxidační stabilitu, což výrazně prodlužuje životnost kapaliny a snižuje náklady na výměnu a servis.


Srovnávací test viskozity při -35 °C

REFLO XL a REFLO 68A mají ve srovnání s ostatními produkty vynikající nízkoteplotní tekutost, což vede k plnému výkonu při nejnáročnějším zatížení a zabraňuje vzniku opotřebení, snižuje energetickou náročnost a zabraňuje zneprůchodnění systému.


PETRO-CANADA REFLO* SYNTHETIC 68A

PETRO-CANADA REFLO* SYNTHETIC 68A plně syntetická kapalina pro chladící čpavkové (NH3) a CO2 kompresory, speciálně vytvořená pro plný výkon při nejnižších provozních teplotách (-51°C). Vynikající nízkoteplotní výkon zaručuje plnou efektivitu kapaliny a zabraňuje tvorbu ucpávek v chladícím systému. Poskytuje excelentní termální a oxidační stabilitu, což vede k extrémně dlouhým servisním intervalům a minimálnímu opotřebení. Má velmi nízkou rozpustnost ve čpavku a minimální těkavost, to zaručuje plnou efektivitu chladícího systému, zabraňuje zanášení a snižuje spotřebu maziva. Vysoký bod vzplanutí zabezpečuje bezpečný výkon při nejvyšších provozních teplotách. Je plně kompatibilní se solventně rafinovanými minerálními oleji (naftenické, parafinické) i HT (hydro treated) oleji. Je speciálně navržena pro plnou kompatibilitu s těsnícími materiály NBR, FKM, SBR, CR, NR, MVQ. Obsahuje speciální látku, která renovuje těsnící materiály a zabraňuje únikům obzvláště v systémech, kde bylo použito naftenického maziva.

PETRO-CANADA REFLO* CFC

PETRO-CANADA REFLO* CFC vysoce rafinovaná naftenická kapalina s excelentními nízkoteplotními vlastnostmi, vytvořená pro použití v chladících systémech používajících jako chladivo CFC (R11, R12, R-113, R-114, R-115) jako Freon, Genetron a Isotron. Může být použita také v systémech používající metylchlorid a oxid uhličitý. Další použití je v systémech používajících chladivo HCFC (R22, R123, R-124, R-141b,R-142b, R-502, Metylchlorid). Není doporučena pro užití v systémech používající HFC - hydrofluorkarbon (R134a nebo R23).Novinky

BGpoint.cz - nový distribuční webový portál pro maloobchod

Měníme se, jsme větší a silnější a proto přecházíme z www.44k.cz na www.bgpoint.cz. Nový webový portál nabízí ve v...

více informací


Změna adresy provozovny

Vážení zákazníci, přestěhovali jsme se do nových prostor, pouhých 10 minut autem. Naleznete nás na nové adrese: U Expertu 134, 250 69 Klíčany.

více informací


archív aktualit


Kontaktní informace

I.O.B., spol. s. r. o.
U Expertu 134
250 69 Klíčany

Tel.: +420 724 534 716
E-mail: info@iob.cz

Zákaznická linka
Technické dotazy: +420 724 233 539
Pondělí – Pátek: 8:00 – 18:00
Maloobchod: +420 724 534 716
Pondělí – Pátek: 8:00 – 16:00

najděte si regionálního zástupce

kompletní kontaktní informace