Separační a konzervační oleje Petro-Canada

VULCAN

VULCAN jsou sofistikovaná maziva příští generace, vytvořena na bázi syntetických plastických maziv, určená pro široké použití ve vysoce zatěžovaných uzavřených a otevřených převodech, pro mazání ložisek, ocelových lan a kluzných ploch. Maziva šetrná k životnímu prostředí, neobsahují těžké kovy, asfalty, rozpouštědla. Mají excelentní odolnost proti omývání vodou, sněhem a deštěm. Vykazují vynikající adhesi, ochranu kluzných ploch, ozubení a povrchů před tvorbou koroze, poškrábání, drolení. Jsou určena pro stroje v důlním průmyslu, v otevřených šachtách, pro vrtání základů, jako jsou rypadla a vlečné lopaty.

VULCAN SYNTHETIC ALL SEASON mazivo šetrné k životnímu prostředí, bez obsahu rozpouštědel určené pro otevřené převody. Je speciálně vytvořeno jako JEDNO MAZIVO pro těžební lopaty, vlečné lopaty, rypadla, drtiče, ocelová lana a vlečné vozy. Má velmi široký rozsah teplotní použitelnosti pro celoroční mazání nejvíce v těžebním průmyslu. Je rezistentní proti vodě a omývání vodou při široké škále teplot, až do -40 °C.

VULCAN ARCTIC mazivo šetrné k životnímu prostředí, bez obsahu roz-pouštědel s vynikajícím, prokázaným výkonem ve velmi nízkých teplotách (-50 °C).

VULCAN HEAVY je olej s větší viskozitou než mají ostatní maziva VULCAN. Větší viskozita základového oleje je speciálně vytvořena pro náročné operace ve vyšších teplotách.

VULCAN EGF 1000 je polotekuté plastické mazivo, určeno pro užití v silně zatěžovaných uzavřených převodových skříních v důlním průmyslu, v bagrech a vlečných lopatách.


Zpevňovadlo Bod skápnutí (°C) Pracovní penetrace (25°C) Pracovní rozsah (°C) Timken zatížení (kg) Svárové zatížení (kg)
VULCAN ALL SEASON Hliníkový komplex 246 395 -40 - 40 27 500
VULCAN ARCTIC Hliníkový komplex 195 393 -50 - 10 23 500
VULCAN HEAVY Hliníkový komplex 213 372 -15 - 150 27 800
VULCAN EGF 1000 Hliníkový komplex 205 451 -40 - 100 23 400

CON-REL-EZE

CON-REL-EZE jsou separační oleje, které mají vynikající separační vlastnosti, udržují povrchy bez skvrn betonu. Poskytují vynikající ochranu proti tvorbě koroze a jsou kompatibilní se všemi těsnícími tmely. Tyto charakteristické vlastnosti se týkají povrchů z materiálů jako jsou kovy, překližky, skelná vlákna a plastických forem.

CON-REL-EZE 40, 60 jsou separační nízko viskózní oleje určené pro vystříkávání forem. Jsou také určeny jako konzervační oleje, poskytují skvělou ochrana proti korozi strojů, nářadí, atd., a jako penetrační oleje.

CON-REL-EZE 800 je středně viskózní olej určený pro těžké prefabrikované jednotky.


Povrchové napětí (nM/m) Viskozita 40 °C (cSt) Viskozita 100 °C (cSt) Bod vzplanutí (°C) Bod tuhnutí (°C)
CON-REL-EZE 40 17.3 3.3 37 52 -45
CON-REL-EZE 60 2.5 4.1 39.5 53 -30
CON-REL-EZE 800 21.9 129 675 207 -18


Novinky

BGpoint.cz - nový distribuční webový portál pro maloobchod

Měníme se, jsme větší a silnější a proto přecházíme z www.44k.cz na www.bgpoint.cz. Nový webový portál nabízí ve v...

více informací


Změna adresy provozovny

Vážení zákazníci, přestěhovali jsme se do nových prostor, pouhých 10 minut autem. Naleznete nás na nové adrese: U Expertu 134, 250 69 Klíčany.

více informací


archív aktualit


Kontaktní informace

I.O.B., spol. s. r. o.
U Expertu 134
250 69 Klíčany

Tel.: +420 724 534 716
E-mail: info@iob.cz

Zákaznická linka
Technické dotazy: +420 724 233 539
Pondělí – Pátek: 8:00 – 18:00
Maloobchod: +420 724 534 716
Pondělí – Pátek: 8:00 – 16:00

najděte si regionálního zástupce

kompletní kontaktní informace