Teplonosné oleje Petro-Canada

CALFLO (HTF, AF, FG, LT)


CALFLO - teplotní rezistence: Test rezistence proti selhání
maziva za vysokých teplot (316 °C) DIN 51528.

Vysvětlivky: maziva byly po dobu čtyř týdnů udržovány
v teplotách blízko jejich bodu samozápalu, u syntetických
parafinických kapalin se za čtyři týdny projevila výrazná
degradace teplotní stability, mající za následek dramatické
dsnížení bodu samozápalu maziva. Mazivo Petro-Canada
Calflo zůstalo téměř na stejné úrovni, jako nový olej.

CALFLO jsou speciální teplonosné oleje vytvořeny na unikátním patentovaném základovém oleji Petro-Canada HT Purity a patentovaných aditivech.

CALFLO HTF poskytuje dlouhou životnost, naprostou čistotu a minimální vůni v teplonosných systémech až do 360°C celkové teploty kapaliny. U velkých systému s nepřetržitým provozem, je dosahování vysokých teplot typické.

CALFLO HTF je rezistentní proti tvorbě kalů a zásadně netoxický, oproti mnoha látkám a aromatickým chemikáliím.

CALFLO AF poskytuje vysokou efektivitu v malých ohřívacích systémech, kde je kritická hranice oxidační stability. Čistý produkt s nízkou vůní, který má dlouhou životnost v aplikacích při teplotách do 316 °C. Je doporučený pro stroje na protlačování plastů, textilních sušiček, tlakových licích strojích a dalších středně teplotních procesech.

CALFLO FG je speciálně vytvořený teplonosný olej pro použití v potravinářském průmyslu. Je schválen od Canadian Food Agency, United States Department of Agriculture pro použití v potravinářském průmyslu. Má NSF H1 registraci pro náhodný kontakt s potravinami. Další certifikáty Star K, Kosher, Pareve.

CALFLO LT je syntetický, vysoce efektivní teplonosný olej s dlouhou životností speciálně vytvořen pro systémy, které požadují jeden netoxický produkt pro ohřívání a chlazení. Je doporučen pro použití v systémech, které požadují vysokou efektivitu kapaliny v teplotách od -40 °C až do 260 °C.


Test zvyšování viskozity (hustoty) kapaliny
IP48/97 při teplotě 200 °C

Oxidační test IP 48/97
(tvorba množství kyselin vznikajících v kapaline při teplotě
200 °C)
Maximální teploty (°C) Bod samovznícení (°C) Viskozita 40 °C (cSt) Viskozita 100 °C (cSt) Viskozitní index Bod vzplanutí (°C) Bod tuhnutí (°C)
CALFLO* HTF 326 364 36 6.0 100 226 -15
CALFLO* AF 316 343 32 5.4 99 221 -42
CALFLO* FG 326 350 36 6.0 113 209 -18
CALFLO* LT 260 323 7.5 2.2 103 173 -63

PETRO-THERM

PETRO-THERM je teplonosný olej vytvořený pro použití v netlakových teplonosných systémech (kapalná fáze) operující v širokých teplotách kapaliny až do 315 °C. Je speciálně určen pro zajištění dlouhé životnosti a excelentní tepelné efektivity v různých průmyslových aplikacích, kde zajišťuje rezistenci proti vzniku koroze a teplotní degradaci. Je zvláště určen pro výrobny asfaltů, do sušících pecí, institučních prádelen a do dalších všeobecných procesů.

Maximální teploty (°C) Bod samovznícení (°C) Viskozita 40 °C (cSt) Viskozita 100 °C (cSt) Viskozitní index Bod vzplanutí (°C) Bod tuhnutí (°C)
PETRO-THERM 315 349 43 6.4 98 222 -15

PETRO-CANADA vyrábí dva další produkty, které souvisejí se servisem teplonosných systémů. Jsou to PETRO-CANADA CLEANING FLUID a PETRO-CANADA FLUSHING FLUID, které mají širokou škálu použití pro vyčištění olejového systému teplonosných strojů.

CLEANING FLUID

CLEANING FLUID FOR HEAT TRANSFER SYSTEM je Speciálně vytvořený olej pro vysoce efektivní vyčištění znečistěného a karbony zaneseného teplonosného systému, které operuje s minerálními nebo aromatickými teplonosnými oleji.

Viskozita 40 °C (cSt) Viskozita 100 °C (cSt) Bod vzplanutí (°C) Bod tuhnutí (°C)
CLEANING FLUID 4.9 1.6 139 -21

FLUSHING FLUID

FLUSHING FLUID je speciálně vytvořený výplachový olej pro efektivní vyčištění zaneseného olejového cirkulačního systému, včetně teplonosných systémů. Poskytuje účinný mechanický výplach olejových systémů. Pokud se ze systému neodstraní zapečené karbonové úsady, vzniká vysoká degradace kapalin, zapříčiněná sycením oleje úsadami a nečistotami. Je určen před změnou maziva v teplonosném systému na olej PETRO-CANADA CALFLO, zvláště v systémech, které pracovali s nekompatibilními látkami. PETRO-CANDA FLUSHING FLUID je plně kompatibilní s mazivy na uhlovodíkovém základovém oleji a se všemi mazivy PETRO-CANADA CALFLO.

Viskozita 40 °C (cSt) Viskozita 100 °C (cSt) Hustota 15 °C (kg/l) Bod tuhnutí (°C)
FLUSHING FLUID 35.6 183.3 0.864 -18


Novinky

BGpoint.cz - nový distribuční webový portál pro maloobchod

Měníme se, jsme větší a silnější a proto přecházíme z www.44k.cz na www.bgpoint.cz. Nový webový portál nabízí ve v...

více informací


Změna adresy provozovny

Vážení zákazníci, přestěhovali jsme se do nových prostor, pouhých 10 minut autem. Naleznete nás na nové adrese: U Expertu 134, 250 69 Klíčany.

více informací


archív aktualit


Kontaktní informace

I.O.B., spol. s. r. o.
U Expertu 134
250 69 Klíčany

Tel.: +420 724 534 716
E-mail: info@iob.cz

Zákaznická linka
Technické dotazy: +420 724 233 539
Pondělí – Pátek: 8:00 – 18:00
Maloobchod: +420 724 534 716
Pondělí – Pátek: 8:00 – 16:00

najděte si regionálního zástupce

kompletní kontaktní informace