info@iob.cz +420 724 534 716

Služby

Tradice naší firmy a získané dlouholeté zkušenosti na trhu nás zavazují k poskytování vysoce odborných služeb a servisu. Jde o nedílnou součást našeho profesionálního přístupu k obchodním partnerům.


Používání olejů a maziv, stejně jako chemických kapalin má svá specifika, a proto je spolupráce s odběrateli velmi důležitou součástí obchodu.

V rámci spolupráce poskytujeme našim odběratelům odbornou technickou pomoc:

  • Výběr vhodného maziva pro danou technologii
  • Testování maziva a laboratorní rozbory
  • Vzdělávání techniků, obsluhy, případně dalšího personálu
  • Školení a poradenství v oblasti tribotechnika
  • Školení a poradenství v problematice karbonových usazenin v motorech, prevence a jejich odstraňování z motorů a filru pevných částic (DPF)
  • V rámci zaškolení zákazníků provádíme i praktické ukázky

V rámci spolupráce mohou být tyto služby zdarma, případně za úplatu. Záleží na podmínkách kontraktu a rozsahu služeb.

LOGISTIKA

Dopravu zboží po celé republice zajišťujeme našim obchodním partnerům zdarma prostřednictvím vlastního vozového parku, případně využíváme kurýrních služeb.